Murros – suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit globalisaation paineissa

uh3.png
uh3.pdf

Nimeke

Murros – suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit globalisaation paineissa

Aihe

Murros. Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit globalisaation paineissa. Uralica Helsingiensia 3. 199 p. (ISBN 978-952-5667-03-5) 20 €.

Kuvaus

Teos käsittelee Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen nykyistä tilannetta sekä kielen että kulttuurin kannalta. Artikkelit valottavat Venäjän väestönkehitystä ja vähemmistökielten asemaa sekä toisaalta perinteisen kulttuurin murrosta Itämeren rannoilta Länsi-Siperiaan. Suomen kieli ja sen kehitykseen liittyvät uhat ovat myös tarkastelun kohteena samoin kuin fennougristiikan nykyasema. Artikkelit pohjautuvat Suomalaisen Tiedeakatemian 100-vuotisjuhlan kunniaksi keväällä 2008 Helsingissä järjestettyyn seminaariin Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit globalisaation paineissa.
Artikkelit

Seppo Lallukka
: Venäjän valtakunnallinen ja suomalais-ugrilainen väestökriisi
Sirkka Saarinen: Turvaako kielilaki kielen aseman – suomalais-ugrilaisten kielten uhanalaisuus
Annika Pasanen: Suomalais-ugrilaiset vähemmistökielet assimilaation ja revitalisaation ristipaineessa
Jorma Luutonen: Suomen kielen tulevaisuuden problematiikkaa
Johanna Laakso: Fennougristiikka globalisaation paineessa
Pekka Hakamies: Suomalais-ugrilaiset monikansallisessa imperiumissa
Anna-Leena Siikala & Oleg Uljašev: Hantien monet maailmat – paikalliskulttuurit globaalistuvassa maailmassa
Ildikó Lehtinen: Identiteettiä etsimässä
Helena Miettinen: Inkeriläisyyden kahdet kasvot

Tekijä

Sirkka Saarinen & Eeva Herrala (toim.)

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsingin yliopisto

Aikamääre

2008

Formaatti

Fyysinen nide, PDF

Kieli

Suomi