Nimestäjän opas

apuneuvoja13_iso.png

Nimeke

Nimestäjän opas

Aihe

Nimestäjän opas. 3., uusittu p. Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten XIII. 1997. 120 s. (ISBN 952-5150-04-6) 10 €.

Kuvaus

Nimestäjän opas perustuu Terho Itkosen Helsingin yliopistolla pitämiin nimistöntutkimuksen luentoihin. Sen ensimmäinen painos ilmestyi keväällä 1961. Teos on nimistöntutkimuksen kenttätyöopas, jossa käsitellään tutkimuksen ja nimistönhuollon pohjatyötä, aineistonkeruun eri metodeja, nimilippujärjestelmän toimintaa sekä transkription pääkohtia.

Tekijä

Terho Itkonen

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura

Aikamääre

1997 (3., uudistettu painos; 1. painos 1961)

Formaatti

Fyysinen nide

Kieli

Suomi

Laji

Kenttätyöopas