Vuosikertomus 1994

Päättyvänä 111. toimintavuonna Suomalais-Ugrilainen Seura on voinut jatkaa toimintaansa kokoontumalla perinteiseen tapaan kolmea kesäkuukautta lukuun ottamatta kerran kuussa. Kokoukset on voitu pitää Säätytalossa poikkeuksena viime vuosikokous, joka pidettiin Valtioneuvoston pihapaviljongissa. Vuosikokouksen jälkeen Seuran toimihenkilöt, lähipiiri ja ystävät kokoontuivat ravintola Sipuliin juhlistamaan Seuran 110. toimintavuotta. Nyt viimeksi kuluneen vuoden aikana Seura on vanhan käytännön mukaisesti pitänyt vuosikokouksen sekä 8 kuukausikokousta. Kokouksissa pidettiin seuraavat esitelmät:

 • vuosikokouksessa 2.12.1993 esimies prof. SEPPO SUHONEN (Helsingin yliopisto): Vepsän murreoppia,

 • 21.1.1994 dos. JUHA JANHUNEN (Suomen Akatemia): Pohjois-Kiinan siniittisistä kirjoitusjärjestelmistä,

 • 18.2.1994 dos. VALENTIN KELMAKOV (Iževskin yliopisto): Источики изучения истории новописменных языков (на материале идмуртского языка),

 • 18.3.1994 tri KERSTI BOIKO (Latvian kieli-instituutti): Latvian itämerensuomalaisperäiset paikannimet,

 • 15.4.1994 prof. JEVGENI IGUŠEV (Syktyvkarin yliopisto): Komin kieli on virallinen kieli,

 • 20.5.1994 tri PIRKKO SUIHKONEN (Suomen Akatemia): Tietokonekorpukset udmurtin ja muiden uralilaisten kielten tutkimuksen apuvälineenä,

 • 16.9.1994 cand. phil. TROND TROSTERUD (Tromssan yliopisto): Eteläsaamen sanajärjestyksestä,

 • 28.10.1994 akat. ANDRÁS RÓNA-TAS (Szegedin yliopisto): The Old Turkic loan words in Hungarian sekä

 • 18.11.1994 prof. MICHAEL BRANCH (School of Slavonic and East European Studies, Lontoo): The Academy of Sciences in St Petersburg as a centre of Finno-Ugrian Studies: 1725–1860.

Kokouksissa on ollut läsnä yhteensä 273 henkeä. Johtokunta on kokoontunut kaikkina mainittuina päivinä, yhteensä 9 kertaa.

August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen korkovaroista päättänyt Suomalais-Ugrilaisen Seuran ja Kotikielen Seuran yhteisesti asettama lautakunta myönsi 4.3.1994 pitämässään kokouksessa 10 000 markan palkinnon tri Leena KYTÖMÄELLE hänen väitöskirjastaan Suomen verbiderivaation kuvaaminen 1600-luvulta nykypäiviin sekä 7 000 markan palkinnot tri Petri LAUERMALLE hänen väitöskirjastaan Vatjan vokaalisointu, tri Juhani LEHTIRANNALLE hänen väitöskirjastaan Arjeploginsaamen äänne- ja taivutusopin pääpiirteet ja tri Pirkko MUIKKU-WERNERILLE hänen väitöskirjastaan Impositiivisuus ja kielellinen variaatio. Julkisten keskustelujen käskyt ja kysymykset kielenopetuksen näkökulmasta.

Minette ja Otto Donnerin, Julius Markin sekä lahjoittajien rahaston korkovaroista nuorten tutkijain sekä tutkijoiksi aikovien 12 000 markan suuruisen apurahan johtokunta myönsi maist. Nikolai PAHOMOVILLE.

Seuran hallussa olevien aineskokoelmien muokkaus-, toimitus- ja julkaisuhankkeita on vuoden aikana edistetty seuraavilla tieteellisillä apurahoilla:

 • Maist. Jarmo ALATALO on muokannut 35 000,- stipendin turvin Kai DONNERIN selkuppisamojedilaista sanastoa ja tekstiaineistoa tietokonemuotoon ja saanut tämän työvaiheen päätökseen. Aineiston käsittely on edennyt käännösten ja käännöstarkistusten tekemiseen.

 • Tutkija A. P. FEOKTISTOV on 2 200,- markan stipendin turvin jatkanut mordvan kielen murresanakirjan tarkistusta lis. Martti KAHLAN johdolla.

 • Maist. Paula KOKKONEN on jatkanut 25 700,- markan suuruisen stipendin turvin T. E. Uotilan komilaisten tekstien toimitusta. Teoksen neljäs osa on oikoluku- ja tekstinkäsittelyvaiheessa ja valmistunee ensi vuonna. Sarjan 5. ja viimeinen osa on myös valmisteilla.

 • Tohtori Pirkko SUIHKONEN työryhmineen on 17 500,- markan suuruisen stipendin turvin toimittanut ja saattanut painokuntoon udmurtin kielen tekstikokoelmaa ja sanastoa. Oikoluku on viimeistelyvaiheessa.

Näkyvä osa seuran toimintaa ovat perinteisesti olleet julkaisut. Seuran saaman taloudellisen tuen pitkään jatkuneesta laskusta huolimatta on erityisavustuksen ansiosta päättyvänäkin vuonna voitu jatkaa keskeneräisiä hankkeita ja julkaista valmistuneet teokset. Seuran omissa sarjoissa ovat vuoden aikana ilmestyneet seuraavat niteet:

 • Aikakauskirja 85. 280 sivua. Seuran voimassa olevat säännöt ovat luettavissa tästä niteestä.

 • Toimituksia 218. Pertti VIRTARANTA, Lyydiläisiä tekstejä VI. Anna Vasiljevna Tšesnakovan kerrontaa ja itkuvirsiä. 240 + 16 s.

 • Sanakirjoja 23:3. H. Paasonens Mordwinisches Wörterbuch. Zusammengestellt von Kaino HEIKKILÄ. Band III (N–Ŕ). Bearbeitet und herausgegeben von Martti KAHLA. Ss. 1306–1927.

 • Kansatieteellisiä julkaisuja 14. Ildikó LEHTINEN, Tscheremissischer Schmuck. Yliopistollinen väitöskirja. 372 s.

 • Kansatieteellisiä julkaisuja 15. Harry HALÉN & Bent LERBÆK PEDERSEN, C. G. Mannerheim's Chinese pantheon. 93 + 223 s.

Yhteistyössä Helsingin yliopiston Castrenianumim laitosten kanssa on julkaistu kaksi nidettä.

 • Castrenianumin toimitteita 46. Julius MÄGISTE, Noorusaja tallermaa ja külarahvas. 87 + 4 s.

 • Castrenianumin toimitteita 47. Yhteyksiä. Toimittaneet Mikko CAJANUS ja Sándor CSÚCS. 195 s.

Mainittujen julkaisujen yhteissivumäärä on 2038 s.

Muuttamattomana uusintapainoksena aikaisemmasta julkaisusta on ilmestynyt:

 • Sanakirjoja 12:2. Y. H. TOIVONEN – Erkki ITKONEN – Aulis JOKI, Suomen kielen etymologinen sanakirja 2. Viides painos. Ss. 205–480.

Vielä tämän vuoden puolella odotetaan valmistuvan

 • Toimituksia 219. Sirkka SAARINEN (toim.), Timofej Jevsevjevs Folklore-Sammlungen aus dem Tscheremissischen. IV. Lieder. sekä

 • Finnisch-Ugrische Forschungen 52.

Lähitulevaisuudessa näyttää olevan valmistumassa useita pitkäaikaisia hankkeita. Vuoden 1995 julkaisuohjelmassa ovat mm. seuraavat nimikkeet:

 • Aikakauskirja 86. Aineisto pääosin koossa. Tekstinkäsittely, taitto ja korjausluku aloitettu.

 • Toimituksia. Juri ANDUGANOV (toim.), Mari folk songs from the collection of N. Suvorov. Tietokonekäsittelyssä.

 • Toimituksia. Michael BRANCH, A. J. Sjögren. Scholar and Academician.

 • Toimituksia. Juha JANHUNEN, Manchuria. An Ethnic History.

 • Toimituksia. Valentin KELMAKOV, Udmurttilaisia tekstejä.

 • Toimituksia. Paula KOKKONEN (toim.), T. E. Uotilan komilaisia tekstejä IV. Ylä-Vytšegdan tekstejä. Aineisto oikoluettavana ja taitettavana.

 • Toimituksia. Viljo TERVONEN (toim.), József Budenzin ja Antti Jalavan kirjeenvaihtoa. Taitettavana ja oikoluettavana.

 • Toimituksia. Edit VÉRTES (toim.), Hantilaisia tekstejä.

 • Toimituksia. Pertti VIRTARANTA, Karjalaista kansankulttuuria II.

 • Sanakirjoja. Jarmo ALATALO, Kai Donnenrin Sölkupin sanakirja.

 • Sanakirjoja. Johanna LAAKSO (toim.), Dmitri Tsvetkovin vatjan kielen sanakirja. Taitto ja oikoluku viimeistelyvaiheessa.

 • Sanakirjoja. Tapani SALMINEN, A morphological dictionary of Tundra Nenets. Oikoluettavana.

 • Sanakirjoja. Pirkko SUIHKONEN with the assistance of Bibinur ZAGULJAJEVA and Galina TRONINA. Udmurt - English - Finnish dictionary with a short Udmurt grammar. Oikoluku viimeistelyvaiheessa.

 • Sanakirjoja. Edit VÉRTES (toim.), Ergänzungen zu K. F. Karjalainens ostjakisches Wörterbuch.

 • Apuneuvoja. Pirkko SUIHKONEN with the assistance of Bibinur ZAGULJAJEVA. Udmurt texts. Oikoluku ja taitto viimeistelyvaiheessa

 • Finnisch-Ugrische Forschungen 52. Aineisto pääosin koossa. Tekstinkäsittely aloitettu.

Edellisten lisäksi julkaistaan vuonna 1995 Jyväskylän kansainvälistä fennougristikongressia silmällä pitäen seuran uusi julkaisuluettelo; Suomalais-Ugrilaisen Seuran julkaisut 1885–1995.

Työn alla on lisäksi joukko yliopistollisia väitöskirjoja laatijoinaan Jarmo ELOMAA, Eino KOPONEN ja Tapani SALMINEN sekä aineskokoelmia tekijöinään ja toimittajinaan Anneli HONKO, Tapani SALMINEN ja Seppo SUHONEN. Yhteistyössä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kanssa jatkuu karjalan, mordvan, marin ja mansin kielen sanakirjojen toimitustyö. Castrenianumin toimitteiden julkaiseminen jatkuu yhteistyössä Helsingin yliopiston Castrenianumin laitosten kanssa.

Viime vuosikokouksessa kutsuttiin edellisessä kokouksessa tehtyjen ehdotusten perusteella Seuran uusiksi ulkojäseniksi tutkija Márta CSEPREGI Budapestistä, prof. Feodor Ivanovitš GORDEJEV Joškar-Olasta, prof. Jevgeni Aleksandrovitš IGUŠEV Syktyvkarista, dos. Valentin Kelmakovitš KELMAKOV Iževskistä, prof. László KERESZTES Debrecenistä sekä tutkija Nina ZAITSEVA Petroskoista.

Seuran vakinaisiksi jäseniksi on vuoden aikana valittu: kustannustoimittaja lis. Hannele FORSBERG Vantaalta, tutkija Harald HAARMANN Helsingistä, Merja KAUPPINEN Jyväskylästä, tri Jouko KOIVISTO Jyväskylästä, hum. kand. Martti LINNA Tampereelta, kustannustoimittaja Tapani MATTILA Helsingistä, opisk. Midori MORI Japanista, fil. kand. Marjatta MYYRY Joensuusta, opiskelija Juha NUOTIO Kauniaisista, fil. kand. Helena RUOTSALA Turusta, biokem. tri Will SANDSTRöM Helsingistä, apul.prof. Hyangkeun SONG Pusanista Etelä-Koreasta, lis. Inga SUONIEMI-TAIPALE Tikkakoskelta, fil. kand. Anna TARVAINEN Helsingistä sekä opiskelija Szilárd TÓTH Berliinistä.

Vuosikokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti on uusilta vakinaisilta jäseniltä peritty kertajäsenmaksuna 200,- markkaa, opiskelijoilta 100,- markkaa.

Monet tutkijat Seuran lähipiirissä ovat viettäneet henkilökohtaista merkkipäiväänsä. Seura on vuoden aikana tervehtinyt ulkojäsentään prof. Eduard LAUGASTEA Tartosta ja vakinaista jäsentään, entistä arkistonhoitajaansa professori Paavo SIROA Helsingistä 85-vuotispäivän johdosta, ulkojäseniään prof. Katalin BARTHAA Budapestistä, prof. Walther HEISSIGIA Rheinböllenistä ja prof. Nikolai PENGITOVIA Joškar-Olasta sekä vakinaisia jäseniään akateemikko Matti KUUSTA Helsingistä ja entistä julkaisuvarastonhoitajaansa maisteri Reino PELTOLAA Helsingistä 80-vuotispäivän johdosta, kunniajäseniään professori Hans FROMMIA Münchenistä, prof. Eeva KANGASMAA-MINNIÄ Turusta ja prof. Ilmar TALVEA Turusta sekä ulkojäseniään prof. Omeljan PRITSAKIA Cambridgesta (Yhdysvallat) ja tri Edit VÉRTESIÄ Budapestista 75-vuotispäivän johdosta, kunniajäseniään prof. Robert AUSTERLITZIA New Yorkista ja akateemikko Péter HAJDÚTA Budapestista, ulkojäseniään prof. Ulrich GROENKEA Kölnistä, prof. Leonid KYZLASOVIA Moskovasta, prof. Charles ROSKELLYÄ Lontoosta ja filol. tiet. kand. Tamara TEPLJAŠINAA Moskovasta sekä vakinaista jäsentään prof. Jorma VUORINIEMEÄ Helsingistä 70-vuotispäivän johdosta sekä ulkojäsentään filol. tiet. kand. Gennadi BARAKSANOVIA Syktyvkarista ja vakinaisia jäseniään prof. Jorma KOIVULEHTOA Helsingistä ja prof. Matti RÄSÄSTÄ Turusta 60-vuotispäivän johdosta.

Tietoon on tullut, että seura on kuoleman kautta menettänyt kunniajäsenensä prof. Robert AUSTERLITZIN New Yorkista, ulkojäsenensä Béla GUNDAN Debrecenistä, Arnold KASKIN Tartosta, Eduard LAUGASTEN Tartosta ja Aili UNIVEREN Tallinnasta. Maaliskuussa seura menetti pitkäaikaisen tilintarkastajansa Mauno TURUSEN. Seura on osallistunut Alfred Kordelinin säätiön yhteyteen perustettuun, kansanomaisen kulttuurin vaalimiseen tarkoitettuun Mauno Turusen muistorahastoon.

Seuran toimimiehinä ovat päättyvänä kautena olleet: esimiehenä prof. Seppo SUHONEN, 1. varaesimiehenä prof. Alho ALHONIEMI, 2. varaesimiehenä Heikki LESKINEN, sihteerinä maist. Riho GRÜNTHAL sijaisenaan toukokuussa maist. Klaas RUPPEL, rahanvartijana ekon. Kyösti JÄRVINEN, kirjavarain- ja arkistonhoitajana lis. Martti KAHLA, johtokunnan lisäjäseninä ap. prof. Kaisa HÄKKINEN, dos. Ulla-Maija KULONEN ja tri Ildikó LEHTINEN, yliasiamiehenä maist. Klaas RUPPEL, tilintarkastajina tri h.c. Esko KOIVUSALO ja lainopin kand. Mauno TURUNEN† varamiehinään apul. prof. Tapani LEHTINEN ja ekon. Jukka SILVOLA.

Seuran edustajina August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen korkovaroista päättävässä lautakunnassa ovat olleet prof. Raija BARTENS, dos. Ulla-Maija KULONEN sekä asemansa perusteella esimies, prof. Seppo SUHONEN. Alfred Kordelinin yleisen edistys- ja sivistysrahaston tieteen jaostossa sekä Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan hallituksessa Seuraa on edustanut prof. Seppo SUHONEN, Suomalaisen kirjallisuuden edistämisvarojen valtuuskunnassa ja Sanakirjasäätiön valtuuskunnassa dos. Ulla-Maija KULONEN.

Helsingissä 2. joulukuuta 1994

Riho Grünthal

sihteeri