Henkilöt

Seuran johtokunta ja muut toimihenkilöt

Johtokunta

Esimies

prof. Riho Grünthal
Suomalais-ugrilainen laitos
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto
p. 02941 40001
riho.grunthal[a]helsinki.fi

I varaesimies

prof. emer. Sirkka Saarinen
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
20014 Turun yliopisto
p. 02945 03366
sirkka.saarinen[a]utu.fi

II varaesimies

prof. Ulla-Maija Forsberg
Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto
p. 02941 40006
ulla-maija.forsberg[a]helsinki.fi

Sihteeri

FT Susanna Virtanen
sihteeri[a]sgr.fi

Rahanvartija

KTM, DI JussiKulhua
rahanvartija[a]sgr.fi

Kirjavarainhoitaja

FM Niko Partanen
niko.partanen[a]helsinki.fi

Lisäjäsen

prof. Jussi Ylikoski
jussi.ylikoski[a]utu.fi

Lisäjäsen

prof. Matti Miestamo
matti.miestamo[a]helsinki.fi

Lisäjäsen

Dos. Karina Lukin
karina.lukin[a]helsinki.fi

Muut toimihenkilöt

Yliasiamies

FM Katriina Ketola
toimisto[a]sgr.fi

Kustannustoimittaja

FM Annа Kurvinеn
anna.kurvinen[a]sgr.fi

Toimittajat

SUSA:n toimitus

FT Susanna Virtanen,
ks. Julkaisut > SUSA

FUF:n toimitus

päätoim. prof. Jussi Ylikoski,
ks. Julkaisut > FUF

Muiden julkaisujen toimitus

ks. Julkaisut

Verkkosivut

Kustannustoimittaja Annа Kurvinеn
anna.kurvinen[a]sgr.fi

* * *

Johtokunnan jäsenten ja muiden toimihenkilöiden tehtävistä kerrotaan Seuran säännöissä.