Kokoukset

Suomalais-Ugrilainen Seura järjestää vuosittain yhdeksän kokousta, joiden yhteydessä kuullaan seuran toimialaan liittyviä tieteellisiä esitelmiä. Kokoukset järjestetään syyskuusta toukokuuhun kuukauden kolmantena perjantaina. Poikkeuksena on joulukuun vuosikokous, joka pidetään aina 2. joulukuuta. 

Suomalais-Ugrilaisen Seuran kokoukset ja esitelmät syksyllä 2021

15.10. FT Denys Teptiuk (Tarton yliopisto): Perspective shift via sensitive referential devices in report speech constructions of Finno-Ugric languages. 

19.11. FM Mariann Bernhardt (Turun yliopisto): Objektin merkitseminen mordvalaiskielissä.

2.12. Vuosikokous: esimies, prof. Riho Grünthal: Itämerensuomen kopulan historia.