Ohjeita apurahan hakijoille

Nämä ohjeet on tarkoitettu Suomalais-Ugrilaisen Seuran apurahaa hakeville. Alla on esitelty yleisohjeet, jotka koskevat hakemuksen teknisiä ja sisällöllisiä ominaisuuksia. Tutustuthan aina myös hakemasi apurahan hakujulistukseen ja apurahakohtaisiin ohjeisiin!

1. Hakujulistuksessa pyydetään vapaamuotoinen hakemus. Tämä tarkoittaa sitä, että voit muotoilla hakemuskirjeen sen mukaan, mitä tietoja itse koet tarpeelliseksi välittää ja korostaa.

2. Hakemus tulee kirjoittaa suomeksi tai englanniksi. Muunkielisiä todistuksia tm. ei kuitenkaan tarvitse kääntää.

3. Hakemuskirjeen liitteiksi pyydetään tutkimussuunnitelma, kustannusarvio, cv, tutkintotodistus tai opintorekisteriote sekä mahdolliset suositukset (tarkista pyydetyt liitteet hakujulistuksesta). Liitä kuitenkin vain hakemuksen kannalta oleelliset todistukset. Yleensä ylimmän suoritetun tutkinnon todistus riittää. Jos hakijalla todistetusti on tiettyä tutkintotasoa edellyttävä toimi suomalaisessa yliopistossa, tutkintotodistus ei ole välttämätön.

4. Tutkimussuunnitelmasta tulee käydä ilmi tutkimuksen tavoitteet, aineisto, metodit ja aikataulu. Kustannusarvion voi sisällyttää tutkimussuunnitelmaan tai laatia erillisenä osiona.

5. Mikäli apurahaa haetaan työryhmälle, tutkimussuunnitelmassa tulee kuvata työryhmän sisäinen työnjako ja osallistujien vastuualueet. Kustannusarvioon on hyvä eritellä, miten haettu raha jakautuu työryhmän jäsenten kesken.

6. Jätä hakemuksesi yhtenä pdf-dokumenttina. Hakemuskirje ja kaikki sen liitteet tulee yhdistää yhdeksi pdf-tiedostoksi. Jokainen hakija jättää vain yhden tiedoston. Tiedoston nimessä tulee näkyä hakijan nimi.

7. Hakuaika päättyy yleensä ilmoitettuna päivänä klo 16:00 Suomen aikaa. Tarkista hakuaika aina alkuperäisestä hakujulistuksesta! Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemukset jätetään sähköpostitse osoitteeseen sihteeri@sgr.fi.

Lisätietoja: sihteeri@sgr.fi