Seura

Suomalais-Ugrilainen Seura on yksi Suomen vanhimmista ja suurimmista tieteellisistä seuroista. Perustamisestaan lähtien (1883) seura on pyrkinyt edistämään ns. uralilaisten ja altailaisten kielten ja näitä kieliä puhuvien kansojen kulttuurien, kansatieteen, kansanrunouden ja esihistorian tutkimusta.

Etenkin ensimmäisinä vuosina seuran toiminnassa oli keskeisellä sijalla kenttätyö; retkikuntia ja yksityisiä henkilöitä lähetettiin harjoittamaan kenttä- ja arkistotutkimusta näiden kansojen asuttamilla alueilla. Ennen Venäjän vallankumousta ehtivät monet uralilaisten kielten ja kulttuurien tutkijat, kuten Kai Donner, Uno Holmberg-Harva, Artturi Kannisto, Kustaa Fredrik Karjalainen, Lauri Kettunen, Toivo Lehtisalo, Heikki Paasonen, Emil Nestor Setälä, Uuno Taavi Sirelius ja Yrjö Wichmann kerätä mittavan ja pian korvaamattomaksi osoittautuneen aineiston kenttätyömatkoillaan.

Toiminnan painopiste siirtyi vähitellen kerätyn aineiston ja alan tutkimusten julkaisemiseen. Seura julkaisee edelleen useaa sarjaa: Aikakauskirjaa, Toimituksia, Lexica, Kansatieteellisiä julkaisuja ja Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten. Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisten kieliaineiden kanssa seura julkaisee Uralica Helsingiensia ‑sarjaa. Aikaisemmin seura julkaisi Helsingin yliopistossa toimineen Castrenianumin laitosten kanssa Castrenianumin toimitteita. Lisäksi seura tukee vuodesta 1901 ilmestynyttä aikakauskirjaa Finnisch-Ugrische Forschungen. (Ks. Julkaisut.)

Julkaisutoimintansa lisäksi Suomalais-Ugrilainen Seura tukee stipendein ja apurahoin omasta aloitteestaan seuran työaloihin liittyvää tieteellistä tutkimusta ja keruuta. Sen arkisto ja kokoelmat ovat tutkijoiden käytettävissä. (Ks. Arkistot.) Seura on koko toimintansa ajan järjestänyt vuosittain keskimäärin yhdeksän kokous- ja esitelmätilaisuutta. (Ks. Kokoukset.)

Tätä nykyä Suomalais-Ugrilaiseen Seuraan kuuluu noin 1000 jäsentä (vakinaisia jäseniä, kunniajäseniä ja ulkojäseniä). Uudet jäsenet ovat edelleen tervetulleita. (Ks. Jäsenille.)

Seuran esimies on professori Riho Grünthal ja sihteeri FT Susanna Virtanen. Seuran toimitilat sijaitsevat Tieteiden talossa Helsingissä. (Ks. Henkilöt.)

Seuran nykyiset säännöt on hyväksytty vuosikokouksessa 2.12.2007.