Vepsän kielioppi

apuneuvoja17.pdf

Nimeke

Vepsän kielioppi

Aihe

Vepsän kielioppi. Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten XVII. 2015. 347 s. (ISBN 978-952-5667-73-8.) 20 €.

Kuvaus

Vepsä on itäisin itämerensuomalainen kieli, yksi suomen lähisukukielistä. Muihin itämerensuomalaisiin kieliin verrattuna vepsää luonnehtivat useat kielensisäiset muutokset, toisaalta lukuisin tavoin ilmenevä venäjän kielen vaikutus. Vepsää äidinkielenään puhuvien määrä on viimeisen kahdeksankymmenen vuoden aikana pudonnut alle kymmeneen prosenttiin entisestä. Puhujia arvioidaan olevan alle kolme tuhatta. Nykyään kieli on erittäin uhanalainen.

Tässä kirjassa esitellään vepsän kielioppi rakenteellisesta ja funktionaalisesta näkökulmasta. Se antaa kokonaiskuvan vepsästä ensisijaisesti puhuttua kieltä edustavan aineiston valossa.

Tekijä

Riho Grünthal

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura

Aikamääre

2015

Formaatti

Fyysinen nide, PDF

Kieli

Suomi, vepsä

Laji

Kielioppi