Selaa julkaisuja (yhteensä 593)

uh13.png
Finno-Ugric speech communities are experiencing profound transformations that produce an intriguing landscape of multilingualism and shifting interlingual dynamics. This volume provides a collection of papers that explore different aspects of…

uh11.png
Etymologia on aina ollut historiallis-vertailevan uralistiikan keskipisteessä. Viime vuosikymmeninä kiinnostus uralilaisten kielten sanaston historiaa kohtaan on entisestään lisääntynyt ja ala elää eräänlaista renessanssia. Monet perinteiset…

apuneuvoja14_iso.png
Udmurtin kielioppia ja harjoituksia sisältää 15 kappaletta udmurtin peruskielioppia, harjoituksia, tekstejä ja niihin liittyvää sanastoa.

Kirja on tarkoitettu apuvälineeksi suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opintoja varten. Lisäksi se sopii…

SUSA1.png
Esipuhe. • Suomalais-ugrilaisen Seuran säännöt. • Jäsenet. • Vuosikertomus 1884. O. Donner, Jahresbericht über die Fortschritte der finnisch-ugrischen Studien 1883–84. T. G. Aminoff, Votjakilaisia kielinäytteitä. V. Mainoff, Deux oeuvres de la…

SUSA2.png
E. N. Setälä, Zur Geschichte der Tempus- und Modusstammbildung in den finnisch-ugrischen Sprachen. (2., muuttam. painos. 1981, ISBN 951-9019-47-2)

SUSA3.png
J. Qvigstad u. G. Sandberg, Lappische Sprachproben. Einige Bemerkungen von der Zaubertrommel der Lappen. V. Porkka, Matkakertomus. J. Krohn, Lappalaisten muinainen kauppaamistapa. Aug. Ahlqvist, Matotshkin-shar, Jugorskij shar, Aunus. J. R. Aspelin,…

SUSA4.png
A. O. Heikel, Die Gebäude der Ceremissen, Mordwinen, Esten und Finnen.

SUSAV.pdf
W. Mainof, Les restes de la mythologie Mordvine. I.

SUSA6.png
K. Krohn, Bär (Wolf) und Fuchs. Eine nordische Tiermärchenkette. Tohtori V. Porkan matkakertomus. • Vuosikertomukset 1887 ja 1888. O. Donner, Jahresbericht über die Fortschritte der finn.ugr. Studien 1886–87, 1887–88. • Bibliographie.

SUSA7.png
A. Genetz, Ost-tscheremissische Sprachstudien. I. Sprachproben mit deutscher Übersetzung.
Koneluettavat metatiedot

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2