Etusivu > Julkaisut > Apuneuvoja > Apuneuvoja 16

Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten XVI

Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen XVI

Sergej Maksimov, Sirkka Saarinen, Vadim Danilov, Ekaterina Seliverstova

Suomalais-udmurttilainen sanakirja

apuneuvoja16

Suomalais-udmurttilainen sanakirja on rinnakkaisteos vuonna 2008 ilmestyneelle Udmurttilais-suomalaiselle sanakirjalle. Se perustuu normatiiviseen yleiskieleen; puhekielisyyksiä on otettu mukaan vähän (lähinnä sellaisia, jotka esiintyvät suomalaisissa sanakirjoissa ja yleisesti kirjoitettuina).

Jokainen hakusana on pyritty kääntämään useammalla udmurttilaisella vastineella, sillä käännösvastineet ovat usein laajamerkityksisiä ja sen vuoksi udmurttilukijoiille vaikeita ymmärtää ilman synonyymeja. Toisaalta suomenkielisen käyttäjän on hyvä saada kaikki mahdolliset udmurtin käännösvastineet tietoonsa. Sanan merkitysten havainnollistamiseksi on mukaan otettu runsaasti esimerkkejä, lausekkeiden lisäksi kokonaisia lauseita.

Sanakirja sisältää myös runsaasti uudissanoja, joista osa on vakiintunut kirjoitettuun ja puhuttuun kieleen ja osa taas on syntynyt – ja elää edelleen – lähinnä sosiaalisessa mediassa. Uudissanat on merkitty erikseen, jotta käyttäjä erottaa, että kyse ei ole normatiivisesta sanasta. Sen sijaan esim. sellaiset tavanomaiset deverbaaliset teonnimet (kuten minen-johdokset) sekä yhdyssanat, joiden merkitys on pääteltävissä suoraan osistaan, on jätetty pois teoksen laajuuden hallitsemiseksi.

Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura 2013. XXIX + 799 + liite [6] s. 70 €.


ylös

11.5.2016

verkko[a]sgr.fi