Browse Publications (282 total)

  • Series: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia — Mémoires de la Société Finno-Ougrienne

submission_965_985_coverImage_fi_FI.png
Tämä juhlakirja koostuu neljästäkymmenestäkolmesta professori Riho Grünthalin (s. 22.5.1964) 60-vuotispäiväksi kirjoitetusta lahjasta. Opiskelu- ja työtoverit sekä oppilaat tarkastelevat artikkeleissaan uralilaisen kielikunnan eri haaroja sekä…

submission_449_465_coverImage_fi_FI_t.png
Kolvitsa is the only surviving Karelian village on the Kola Peninsula, and the northern­most Karelian village in the world. Its inhabitants speak a mixed migrant vernacular, which developed in isolation from the Karelian Proper dialect continuum.…

marin kirjakielten terävät reuna kropattu.png
Marilaiset saivat 1920-luvun Neuvostoliitossa mahdollisuuden vapaasti kehittää kirjakieltään. Reilun vuosikymmenen aikana luotiin eri tieteenaloja varten runsaasti termistöä, jota hyödynnettiin marinkielisissä oppikirjoissa. Poliittinen tilanne…

juhlakirja.PNG
Teos on koottu professori Ulla-Maija Forsbergin (s. 2.8.1960) 60-vuotispäivän kunniaksi. Se sisältää tieteellisiä artikkeleita Ulla-Maija Forsbergin uraan ja tuotantoon liittyvistä aiheista sekä muisteluita. Artikkeleiden teemat kuvastavat osaltaan…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/66db2a1ad73e8aa4c544efd385c85488.png
Verba vagantur sisältää valikoiman artikkeleita vuonna 2014 menehtyneen professori Jorma Koivulehdon pitkän ja tuotteliaan uran varrelta. Koivulehto oli suomalais-ugrilaisten ja indoeurooppalaisten kielten kontaktien tutkimuksen uranuurtaja ja…

7821cf5cff7207c0078d147957361acd.png
Skolt Saami is an Eastern Saami language within the Uralic family. This grammar presents an overview of the phonology, morphology and syntax of Skolt Saami, paying particular attention to its highly complex morphophonological and inflectional…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/b96c218afd86ccc879b56aff7a6f1f32.png
Datiivigenetiivi eli genetiivin datiivinen käyttö on ollut kiehtovimpia arvoituksia suomen kielen diakronisessa tutkimuksessa. Sen tyypillisimmät esiintymät löytyvät 1500-luvun kirjallisista tuotteista, kuten Mikael Agricolan Uudesta testamentista:…

sust271pieni.png
Mielen laaksot on laaja tutkimus neljän saamen kielen paikannimistä omassa kulttuurisessa kontekstissaan – keskisessä Ruotsissa, pohjoisimmassa Suomessa ja Venäjän puolella Petsamossa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun useiden saamen kielten…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/3411e469307f22f926ebbbf0db481025.png
Uralilaisia kieliä puhuvat kansat ovat levittäytyneet laajalle alueelle, joka ulottuu Siperiasta Keski-Eurooppaan. Niitä tutkiva tiede uralistiikka saavutti kestäviä tuloksia jo 1800-luvulla. Professori Sirkka Saarisen 60-vuotispäivää juhlistava…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/66c41220161d4186d45dcf3c4d296724.png
The study of the linguistic geography of Saami has in the main been based on phonological and morphological criteria. This study takes another approach, though, and discusses spatial variation in Saami from the point of view of lexicon. The point of…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/0507fc2838033c629f2eb542da5b4842.png
Moksha prosody is one of the four books written by the linguists of the University of Tartu who have focused on the study of prosodic features of Finno-Ugric languages in a project initiated by Ilse Lehiste (1928–2010). Ilse Lehiste, an outstanding…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/3d6a260f1d670e2fa2512db839785615.png
Materials on Forest Enets is the first comprehensive and functional-typologically informed description of a Samoyedic language. It covers all major aspects of the grammar of Forest Enets as spoken by its last fluent speakers in Potapovo and Dudinka.…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/6e9f8fb848f1eb648a0d37b626f81933.png
What do we know about the prehistory of languages and cultures in areas, such as Northern Europe that do not have written documents or large extinct cities? For decades, archaeology and linguistics, two disciplines weaving together multiple…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/475c8c917d20fcccee0f74328c4fa177.png
Charlotte Damm & Janne Saarikivi: Introduction [PDF] Part I ...and beyond T. Max Friesen: Alaskan Analogues and Eastern Uncertainties: Reconstructing Thule Inuit Interaction Networks in the Eastern Nort American Arctic [PDF] Peter Jordan: From…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/4cca8e269537129ed10e3fab896418ed.png
Tabula gratulatoriaTo the readerJuha Janhunen—a Biographical SketchJosé Andrés Alonso de la Fuente: Old-New Tungusic Sources: Nanay Materials in a 19th-Century Russian Phrase Book [PDF] А. Е. Аникин: Лексические иллюстрации к русской колонизации…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/bb1cf6ca10c1335e1211393d6a2a4e41.png
Tekstikokoelma esittelee Kuujärven lyydiläismurretta. Sen ainekset on koottu 1988‒1995 seitsemältä eri lyydintaitajalta. Kuujärven murre kuuluu lyydiläismurteisiin, mutta osoittaa toisaalta huomattavaa yhtäläisyyttä vepsään muun muassa konsonanttien…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/22134341e6c5ffa2137a88bc1c275c31.png
Negation has been the subject of several studies by Uralic linguists, but to this date there has been no investigation that would include the summary of negative constructions in one or several Uralic languages. This study attempts to present the…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/705c68f98559151ca305cf0c055afc2f.png
The dissertation is a synchronic description of adnominal person in the highly synthetic morphological system of Erzya as attested in extensive Erzya-language written-text corpora consisting of nearly 140 publications with over 4.5 million words and…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/ca4780233e5291af177a386a78b84771.png
Inarinsaame on suomalais-ugrilainen, uhanalainen alkuperäiskansan kieli, jota puhutaan pohjoisessa Suomessa. Anna Idströmin väitöstutkimus on pioneerityö, jonka kohteena ovat inarinsaamen konventionaalisiset metaforat ja metonymiat.

https://www.sgr.fi/fi/files/original/f3f1f8b23c9c9f8ce1c622dac7aefb8f.png
Kaisa Häkkinen 60 vuotta [PDF] ArtikkelitI Kirjakielten kehitys Aimo Hakanen: Nominaalimuotojen käytöstä Antero Vareliuksen asiaproosassa [PDF] Nobufumi Inaba: Kolmen maanlainsuomennoksen kopion keskinäiset suhteet kirjoitusasujen ja sijamuotojen…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/5d76c2d9ec07192fd5dd8b0ad3a6d5da.png
Preface [PDF]Márta Csepregi: The very highly connected nodes in the Ob-Ugrian networks [PDF]M.M.Jocelyne Fernandez-Vest: Typological evolution of Northern Sami: spatial cognition and Information Structuring [PDF]Juha Janhunen: Proto-Uralic—what,…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/99cc7c8572d16154c7bd176e0000e195.png
Jussi Ylikosken väitöskirjatutkimus on ajantasainen kuvaus pohjoissaamen kirjoitetun nykykielen ei-finiittisten verbimuotojen – infinitiivien, partisiippien, konverbien ja verbaalisubstantiivin – muodostuksesta ja käytöstä. Laajaan tutkimusaineistoon…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/0a3f17a8d479ddf43ef044564ea81df7.png
Lähes kaikissa Itämeren alueen kielissä on tunnetusti suuri määrä alasaksalaisia lainasanoja siltä ajalta, kun Hansaliitto hallitsi alueen kaupallista elämää. Tähän mennessä alasaksalais-suomalaiset kielikontaktit ovat jääneet vähälle tutkimukselle.…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/21c76584a845e390d07701ecd7a98513.png
Hamarin väitöskirja käsittelee mordvan statiivista suhdetta ilmaisevien lauseiden kieltoa. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti luokkaan kuulumista, ekvaatiota, attribuutiota, lokaatiota, eksistenssiä ja omistusta ilmaisevat lausetyypit. Näiden…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/f21af34d5e44b314ec29a65c24c858a0.png
S. I–VI [PDF]Tabula gratulatoria [PDF]Sisdoallu (Contents) [PDF]Pekka Sammallahti, sámegielaid dutki – Pekka Sammallahti, saamen kielten tutkija [PDF] ArtihkkalatAnte Aikio & Jussi Ylikoski: Suopmelaš gielaid l-kásusiid álgovuođđu sáme- ja…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/a095b3f87db703d15df9fd5369b92047.png
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 252 on Syrjänische Texte -sarjan viimeinen nide. Sarjaan kuuluvat muut neljä nidettä ovat SUST/MSFOu 186, 193, 202 ja 221. Syrjänische Texte -sarja on kokoelma saksaksi käännettyjä foneettisella…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/26da4afd49008dcf81d08e5f790b8075.png
Miten Liivinrannassa ennen elettiin? Miten kävi liiviläisten kuninkaan? Millaista oli elämä ensimmäisen maailmansodan aikana? Entä toisen? Miksi Liivinranta oli jätettävä lopullisesti? Miten sieltä lähdettiin? Minne päätyivät hurskas Jääkab ja hänen…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/bd1fed457ac62bd77301ddac29cc3723.png
Esipuhe Yhteistyö Mordvan yliopiston ja Turun yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen yhteydessä toimivan Volgan alueen kielten tutkimusyksikön välillä alkoi 1990-luvun alussa ja tuotti mm. useita sanakirjoja. Mokšalaisista tutkijoista…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/ecdb491a283f6ea38d76fa868e1bb558.png
My mother had an extraordinarily rich repertoire of songs. I listened to these songs all my childhood. I feel that they are greetings and words, left by the generation that lived before my time, that generation of my people to whom I am grateful for…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/9440524ea08a8dbf98f1189c4bfbb34f.png
Das vorliegende Buch enthält Anmerkungen zu den südostjakischen Texten Karjalainens (MSFOu 157). Der erste Teil dieser Erörterungen von Edith Vértes erschien 1997 (MSFOu 225). Mit dieser Publikation wird die Jahrzehnte lange Arbeit von Edith Vértes…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/23acb3a097f737fdd45840884011bb2b.png
Abstract Mordvin is a Finno-Ugrian language pair that is considered to be more closely related to the Saami and Finnic groups than any other language. Nevertheless, Erzya-Mordvin has word stress that does not conform to any previously described…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/9202c153fd7810e6aabc1fa212b2f887.png
Introduction The position of Erzya among the Finno-Ugric languages has been considered to be exceptional in many respects. Its grammar is extraordinarily rich in complex suffixal forms and morphosyntactic categories. Erzya is the language with the…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/76985d6f8a9714380c1bf6e29289d00e.pdf
The Finnic adposition and case system provides a limited empirical framework for the discussion of various synchronic relations and diachronic processes in language. The following questions emerge from the data that illustrates the interdependence…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/786e49341ee7a8b1593f47023e30c195.png
CONTENTS List of Tables Acknowledgements Sources of the Data Notational Conventions List of Abbreviations INTRODUCTION The Chakhar Mongols §1. The Origin of the Chakhar §2. The History of the Chakhar §3. The Name of the Chakhar §4. The…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/0550b94643a2055b6862e110c6e4153f.png
CONTENTS David W. Anthony: Persistent identity and Indo-European archaeology in the western steppes; Christian Carpelan: Late Palaeolithic and Mesolithic settlement of the European north – possible linguistic implications; Christian Carpelan &…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/ec42d2863e206c8ac9c9337756b9cbb8.png
Le fonds Lapponica des Fellman is a detailed catalogue of the Lapponica Collection donated to the Finno-Ugrian Society by the Fellman family. The collection contains monographs, offprints, booklets, maps, periodicals, and other publications…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/c8d00b054eed1fcacc133709a0fd66e1.png
INHALT: TABULA GRATULATORIA Osmo Nikkilä: Jorma Koivulehto 65 Jahre Rückblick und Perspektiven I. (1971) Germanisch-finnische Lehnbeziehungen I (Neuphilologische Mitteilungen 72: 577–607) Postskriptum II. (1972) Germanisch-finnische…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/2e125c31574a82902772f0ab5a001638.png
Dieses Werk hat hundert ausführliche Wortartikel zum Inhalt, in denen insgesamt 156 finnische Wörter etymologisch behandelt werden. Für die Ethnogenese des finnischen Volkes spielt die reiche Terminologie, die mit der Hochzeit und den damit…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/6afb831d6b64810e00464b7c1320ec76.png
In this monograph a brief historical overview is given with results of research on the Mordvin definite conjugation. My primary purpose is to present various diachronic layers of synthetic verbal forms in the context of my previous…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/ffc56b618e961c57f023799114e8b334.png
Raija Bartensin Mordvalaiskielten rakenne ja kehitys pohjautuu luentoihin, joita Bartens piti Helsingin yliopistossa 1980- ja 1990-luvuilla. Kirjassa esitellään molempien mordvalaiskielten, ersän ja mokšan, äänne-, muoto- ja lauseopin perusteet…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/3d6edc616c22dadc9a62be8bf02e9062.png
The Necessity and Possibility of Action. The Semantics and Syntax of Modal Expressions in Northern Saami

The primary goal of this research is to make a description of the modal field in Northern Saami, restricted to the so-called modality of…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/e7e2343c9ffe04d068bff3ee1a1b65c6.png
The Origin of Vocabulary in the South Estonian Dialect. Finnic Etymology

The purpose of this research is to provide an etymological inventory of the vocabulary characteristic of the South Estonian dialect and to shed light on the historical…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/a43d8c50ae89601e0efb811f1ffa7f5e.png
Gustaf John Ramstedt (1873–1959) is one of the brightest stars in the history of Finnish learning. From an unfavourable background of poverty he was able to rise to the heights of scientific research.

Supported and guided by Professor Otto Donner,…