Sanoista kirjakieliin. Juhlakirja Kaisa Häkkiselle 17. marraskuuta 2010 (MSFOu 259)

Title

Sanoista kirjakieliin. Juhlakirja Kaisa Häkkiselle 17. marraskuuta 2010 (MSFOu 259)

Subject

Sanoista kirjakieliin. Juhlakirja Kaisa Häkkiselle 17. marraskuuta 2010. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 259. 2010. 421 p. (ISBN 978-952-5667-20-2 [painettu], ISBN 978-952-5667-21-9 [verkko]) 60 €.

Description

Kaisa Häkkinen 60 vuotta [PDF]

Artikkelit

I Kirjakielten kehitys


Aimo Hakanen: Nominaalimuotojen käytöstä Antero Vareliuksen asiaproosassa [PDF]

Nobufumi Inaba: Kolmen maanlainsuomennoksen kopion keskinäiset suhteet kirjoitusasujen ja sijamuotojen käytön valossa [PDF]

Raimo Jussila: Keskipisteenä Kalevala [PDF]

Eino Koponen: Johannes Tornaeuksen Manuale Lapponicumin murrepohjasta ja vaikutuksesta ruotsinlapin kirjakielen myöhempään kehitykseen [PDF]

Petri Lauerma: A. I. Arwidssonin arkkifoneeminen kirjaimisto vuodelta 1820 [PDF]

Ilona M. Nagy: Latinan ja unkarin suhde erään koodeksin sanastossa [PDF]

Marko Pantermöller: Marginaalisija kielensuunnittelun fokuksessa – 1800-luvulla käyty keskustelu abessiivin päätevarianteista [PDF]

Kaarina Pitkänen-Heikkilä: Suomentaja normien ylläpitäjänä ja rakentajana – Johan Bäckvall ja Topeliuksen Luonnon-kirjan suomennosprosessi [PDF]

Heidi Salmi: Mikael Agricolan kielen adpositiot läsnä, lähes ja liki [PDF]

Merlijn de Smit: On Some Problems of Old Finnish Syntax [PDF]

Tanja Vaittinen: Kielenohjailua Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa vuosina 1856–1881 [PDF]

II Sanat ja niiden etymologia: suomi

Mikko Bentlin: T. E. Karstenin lainasanatutkimuksen vastaanotto [PDF]

Sirkka-Liisa Hahmo: pila, pilla ja pilata [PDF]

Tette Hofstra: Fi. ventovieras [PDF]

Kirsi-Maria Nummila: 1600-luvun sanakirjojemme suomalaissanasto ja sen alkuperä [PDF]

Krista Ojutkangas: Eläimellistä menoa: tutkimus kahdesta eläimen nimestä koostuvista lajinnimistä [PDF]

Päivi Rintala: yhtäläinen ja kahtalainen [PDF]

Alpo Räisänen: Silmäkkeiden nimet ja nimitykset suomen kielessä [PDF]

Janne Saarikivi: ystävästä, uskosta ja vokaaleista [PDF]

Jussi-Pekka Taavitsainen: Sanoista sa. Hahn, ru. hane, sm. hana ja kulttuurivaikutteiden valumisesta [PDF]

Tuomo Tuomi: halvata – etymologiaehdotus [PDF]

III Sanat ja niiden etymologia: sukukielet

Sándor Csúcs: Permiläisen kantakielen sanastosta [PDF]

Santeri Junttila: Itämerensuomen seuraava etymologinen sanakirja [PDF]

László Keresztes: Tendenzen der Entwicklung des literarischen Wortschatzes in den finno-ugrischen Sprachen [PDF]

Marja-Liisa Olthuis: Inarinsaamen kasvinnimityö [PDF]

Karl Pajusalu: Äidin nimityksiä viron murteissa [PDF]

Sirkka Saarinen: Marin sanaston alkuperästä [PDF]

Tapani Salminen: Huomioita lintujen nimityksistä [PDF]

Lembit Vaba: Viron ätse- ja ätsa- sekä ärtse- ja ärtsa-kantaiset kasvinnimet sekä fluktuoiva r [PDF]

Eberhard Winkler: Zum Wortschatz einer sterbenden Sprache – Salis-Livisch [PDF]

Jussi Ylikoski: Saamelaisia etymologisia lisiä [PDF]


Kaisa Häkkisen julkaisut 1976–2010 [PDF]

Creator

Sirkka Saarinen, Kirsti Siitonen, Tanja Vaittinen (toim.)

Publisher

Suomalais-Ugrilainen Seura

Date

2010

Format

Fyysinen nide, PDF

Language

Englanti (English), saksa (Deutsch), suomi

Type

Juhlajulkaisu