Etusivu > Julkaisut > SUST > SUST 254

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 254

Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 254

Arja Hamari

The negation of stative relation clauses in the Mordvin languages

Hamarin väitöskirja käsittelee mordvan statiivista suhdetta ilmaisevien lauseiden kieltoa. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti luokkaan kuulumista, ekvaatiota, attribuutiota, lokaatiota, eksistenssiä ja omistusta ilmaisevat lausetyypit. Näiden ilmaisujen predikaatio yleensä eroaa mordvalaiskielissä ns. tekolauseiden predikaatiosta, ja eroja voidaan havaita myös kyseisten lausetyyppien kieltomuodoissa. Tutkimuksessa tarkastellaan statiivista suhdetta ilmaisevien lauseiden kieltoa sekä synkronisesta että diakronisesta näkökulmasta.

[Abstract (pdf)]


ylös

27.3.2008

verkko[a]sgr.fi